1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.
 2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι επαγγελματίες φωτογράφοι.
 3. Η φωτογραφική δουλειά που θα υποβληθεί για αξιολόγηση να έχει πραγματοποιηθεί στo χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και τον Αύγουστο του 2019.
 4. Η φωτογραφική δουλειά που θα υποβληθεί για αξιολόγηση να εντάσσεται στην κατηγορία «ρεπορτάζ» ή «ντοκουμέντο».
 5. Τα αρχεία να σταλούν στα 72dpi και στα 2000pixels στη μεγάλη τους πλευρά και να συνοδεύονται από λεζάντες (captions), στα Αγγλικά, στο πεδίο file info.
 6. Οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν ένα συνοδευτικό κείμενο, (επεξηγηματικό του έργου), που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
 7. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν υποστεί τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις (digital manipulation) πέραν των απαραίτητων για διόρθωση κάδρου (crop), και βασική διόρθωση έκθεσης, κοντράστ και φωτεινότητας.
 8. Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν σε έναν συμπιεσμένο φάκελο (.zip) με το όνομα του φωτογράφου και κάθε αρχείο με το όνομα του φωτογράφου και τον αριθμό του αρχείου (π.χ.Giorgos_Papadopoulos_01.jpeg).
 9. Οι επιλεγμένοι φωτογράφοι για τον τελικό γύρο, θα κληθούν να προσκομίσουν τα RAW αρχεία των εικόνων, όπως ακριβώς τραβήχτηκαν από την κάμερα.
 10. Ο ανακηρυχθείς ως νικητής θα κληθεί να παραδώσει τις εικόνες που υποβλήθηκαν, στο αρχικό τους μέγεθος (εκτός αν έχουν υποστεί crop), στα 300 dpi.
 11. Ο ανακηρυχθείς ως νικητής θα κληθεί να προσκομίσει αποδεικτικά (ταυτότητα ή παραστατικά) επαγγελματικής ενασχόλησης.
 12. Οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι είναι οι δημιουργοί και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών που αποστέλλονται.
 13. Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στη διοργάνωση του Athens Photo World το δικαίωμα χρήσης μίας εικόνας τους για την προβολή του διαγωνισμού (ιστοσελίδα, ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) τόσο στη φετινή διοργάνωση όσο και στις μελλοντικές.
 14. Οι φωτογραφίες που θα σταλούν στον διαγωνισμό παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους. Το Athens Photo World θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι υποβληθείσες στον διαγωνισμό φωτογραφίες να μην χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς προβολής του τόσο από την ίδια τη διοργάνωση όσο και από τους συνεργαζόμενους με αυτήν.